Jarotech AS

Jarotech AS er et ingeniørfirma innen industriell energi, forbrenningsteknikk, spesialbrennere, brennkammer, faste og mobile varmesentraler for fjernvarme/større bygg basert på bioolje, gass, varmepumper samt fornybar energi basert på solfangere og solceller.

Vi prosjekterer og leverer anlegg for biobrensel, alle typer fyrings-/bioolje, biogass, propan, butan, naturgass, hydrogen, CO og alle typer spillgasser.

I tillegg egen serviceavdeling som foretar service på anlegg i alle størrelser og vi utfører miljømålinger på gasskjeler.

Internett

Nettside:

E-post:

Adresse

Besøksadresse:

Holmquistveien 9, Nesbru

Postadresse:

Telefon:

+47 66 98 60 00

VÅRE PRODUKTER OG TJENESTER

 • Bioenergi
 • Brennere
 • Byggautomasjon
 • Energieffektivisering - Enøk - Energisparekontrakt - EPC
 • Gassinstallatører
 • Høytemperatur prosessbrennere
 • Kjeler
 • Konsulenter - Rådgivende Ingeniører
 • Måleinstrumenter
 • Service
 • Skorsteiner og renseanlegg
 • Solenergi
 • Varmepumper