Sjømat Norge

Sjømat Norge er en landsomfattende næringspolitisk arbeidsgiverorganisasjon som dekker hele verdikjeden fra fjord til bord innen norsk fiskeri- og havbruksektor.

Sjømat Norge er tilknyttet Næringslivets hovedorganisasjon (NHO). Hovedkontoret ligger i Oslo,

de andre kontorene ligger i hhv Tromsø, Trondheim, Ålesund og Bergen.

Internett

Nettside:

E-post:

Adresse

Besøksadresse:

Middelthuns gate 27, Oslo

Postadresse:

Postboks 5471 Majorstuen, 0305 Oslo

Telefon:

+47 99 11 00 00

VÅRE PRODUKTER OG TJENESTER

  • Foreninger - Organisasjoner