Den Norske Emballasjeforening (DNE)

DNE ble etablert i 1969 og har i dag ca. 200 medlemmer. DNE arbeider for å øke forståelsen for emballasjens rolle og funksjon gjennom å:

- Styrke næringslivets kompetanse i emballasjespørsmål - Være bindeledd mellom næringsliv og offentlige myndigheter i emballasjespørsmål

- Være næringslivets kompetanseorgan innen emballasje og emballering - Være pådriver for implementering av EUs emballasjedirektiv og emballasjestandarder i norsk næringsliv

- Arbeide aktivt for en bedre koordinering og nærmere samarbeid mellom norske emballasjemiljøer

Internett

Nettside:

E-post:

Adresse

Besøksadresse:

Karenslyst allé 9, Oslo

Postadresse:

Postboks 442 Skøyen, 0213 Oslo

Telefon:

+47 22 12 17 60

VÅRE PRODUKTER OG TJENESTER

  • Foreninger - Organisasjoner