Norges Bygg- og Eiendomsforening NBEF

Norges bygg- og eiendomsforening NBEF består av 150 virksomheter spredt over hele Norge, som samlet representerer en betydelig andel av landets profesjonelle byggherre- og forvaltermiljøer. Vi har som visjon å være den foretrukne arena for kunnskapsdeling innen bærekraftig eiendomsledelse, og arrangerer en rekke medlemsmøter, kurs og seminarer for å øke kompetansen og profesjonaliteten i markedet.

NBEF er representert en i rekke styrer, råd og utvalg – og legger stor vekt på å påvirke rammebetingelsene gjennom næringspolitisk arbeid. I NBEFs strategiplan har vi definert fire satsningsområder:

– Verdiskaping for eier og bruker – Flerfaglig samhandling og digitalisering

– Livsløpsplanlegging og LCC – Bærekraftig potensial, oppgradering og utvikling av eksisterende bygg

Internett

Nettside:

E-post:

Adresse

Besøksadresse:

Fornebuveien 37, Lysaker

Postadresse:

Postboks 73, 1325 Lysaker

Telefon:

+47 67 52 60 10

VÅRE PRODUKTER OG TJENESTER

  • Foreninger - Organisasjoner
  • Kurs - Opplæring - Skoler - Utdanning