Teijo Norge AS

Teijo Norge AS selger arbeidsmiljøprodukter som innenfor VVS-sektoren omfatter:

-PlymoVent punktavsug, avsugsarmer, vifter, mobile og stasjonære filtre for støv og sveiserøyk m.m., Draft Max arbeidsbord med innbygd avsug, FlexHood avsugshetter, gnistfangersystem og styresystemer for å redusere energibruken i f.m. avsugsanlegg. Produktene brukes for å fjerne sveiserøyk, slipestøv, oljetåke og andre luftforurensninger på arbeidsplassen.

-PlymoVent eksosavsug bestående av eksostromler, eksosskinner, faste avsug, leddede eksosavsugsarmer, vifter, eksosslanger og –munnstykker.

-Dustcontrol høyvaccum mobile og stasjonære sugesystemer, byggstøvsugere, luftrensere, vannsugere, støvutskillere og –filtre, vifter, industristøvsugere og sentralstøvsugeanlegg.

Internett

Nettside:

E-post:

Adresse

Besøksadresse:

Husebysletta 21, Lier

Postadresse:

Postboks 561, 3412 Lierstranda

Telefon:

+47 32 22 65 65

VÅRE PRODUKTER OG TJENESTER

  • Fraluftsorganer - Avtrekksskap - Kjøkkenhetter - Punktavsug