TTC Norge AS

"Norges eneste produsent av varmevekslere for varmetransport mellom væske og luft."

Internett

Nettside:

E-post:

Adresse

Besøksadresse:

Stabburveien 10, 1859 Slitu

Postadresse:

Postboks 54, 1851 Mysen

Telefon:

+47 69 84 51 00

VÅRE PRODUKTER OG TJENESTER

  • Kjøleutstyr - Fryseutstyr
  • Kondensatorer - Fordampere - Kuldeutstyr
  • Tørrkjølere - Kjøletårn - Varmevekslere
  • Varmegjenvinnere - Varmebatterier - Kjølebatterier
  • Ventilasjonsutstyr, generelt