Apurgo AS

Apurgo M3 vannbehandling – legionellasikring som gir spart tid, spart energi og økt trygghet.

Apurgo M3 er en stabil og effektiv løsning for legionellabekjempelse. Ingen andre metoder har den samme systemiske kvalitet og langvarige effekt. Mens tradisjonelle metoder bruker energikrevende varmtvannspyling, høye temperaturer og klor, medfører Apurgos teknologi ingen HMS-risiko med skåldingsfare eller kjemikaliehåndtering. Den fungerer like godt i varmt og kaldt vann.

Apurgos legionellatjenester: • Vannbehandling • Risikovurdering • Vannprøvetaking • Rådgivning • Tilrettelagt legionellaprogram etter kundens behov • Avvikshåndtering (kjemisk rens av rørledninger) • Kurs og opplæring

Apurgo sparer deg tid, energi og gir økt trygghet!

Internett

Nettside:

E-post:

Adresse

Besøksadresse:

Leirfossvegen 27, 7038 Trondheim

Postadresse:

Leirfossvegen 27, 7038 Trondheim

Telefon:

+47 924 25 400

VÅRE PRODUKTER OG TJENESTER

  • Vannbehandling