Norsk Energi

Kjelpasserkurs/Operatørkurs/Oppdateringskurs for kjelpasser

Tilstandskontroll av kjeler, rør og beholdere. Bruk av gass; teknikk, økonomi og sikkerhet

Praktisk vannbehandling ved kjelanlegg/ Drift av fjernvarmeanlegg/fyrhus

Avfall og bioenergi / Trykktanker / Rengjøring og kontroll av tanker. Risikovurdering og beredskap / Regelverk / CE-merking og Trykkdirektivet

Internett

Nettside:

E-post:

Adresse

Besøksadresse:

Hoffsveien 13, Oslo

Postadresse:

Postboks 27 Skøyen, 0212 Oslo

Telefon:

+47 22 06 18 00

VÅRE PRODUKTER OG TJENESTER

  • Kurs - Opplæring - Skoler - Autorisasjon
  • Konsulenter - Rådgivende Ingeniører