Arcon AS

Arcon Industriell Vannbehandling har vokst til å bli en ledende aktør innenfor sektoren damp-, varme- og kjøleanlegg.

Vi leverer avanserte kjemikalier produsert i Norge, Sverige og Tyskland. I vårt sortiment inngår produkter for behandling av matevann til damp- og varmeanlegg, fjernvarme og kjølevann.

Til anlegg hvor dampen kommer i kontakt med næringsmidler kan vi levere produkter som er godkjent av Folkehelseinstituttet.

I tillegg til salg av kjemikalier kan vi tilby konsulentvirksomhet med inspeksjon av kjeler og tilhørende utstyr, analytiske målinger ved igangkjøring av nyanlegg, samt rutinemessige kontroller av den enkelte bedrifts vannbehandling.

Internett

Nettside:

E-post:

Adresse

Besøksadresse:

Haraldsvei 12, 1470 Lørenskog

Postadresse:

Postboks 126, 1471 Lørenskog

Telefon:

+47 67 97 96 00

VÅRE PRODUKTER OG TJENESTER

  • Kurs - Opplæring - Skoler - Autorisasjon
  • Vannbehandling