NemiTek - Norsk VVS Energi- og Miljøteknisk Forening

NemiTek er en ideell organisasjon for alle som jobber med ventilasjon og inneklima i bygg.

Vi har som hovedmål å øke det faglige fokuset i bransjen og blant våre medlemmer, og å skape gode møteplasser for personer i ulike ledd av bransjen.

Foreningen har ca 4000 personlige medlemmer, og arrangerer flere kurs, seminarer og konferanser i året.

Internett

Nettside:

E-post:

Adresse

Besøksadresse:

Hagegata 22, 0653 Oslo

Postadresse:

Postboks 2843 Tøyen, 0608 Oslo

Telefon:

+47 22 70 83 00

VÅRE PRODUKTER OG TJENESTER

  • Foreninger - Organisasjoner