N3 Group AS

N3 Group AS eier og har utviklet Renholdssoner® systemet. Selskapet har over 20 års erfaring og installert over 13 000 unike renholdssoner gjennom sine 10 salgsenheter i Norge og over 20 sertifisert installatører som er utdannet i Renholdssoner sin metode for installasjon. Renholdssoner har siden 1998 hatt et unikt samarbeid med Norges Astma- og Allergi forbund (NAAF) som anbefaler systemet pga dokumenterte helsemessige gevinster for brukere av bygget. De viktigste gevinstene med Renholdssone systemet for våre kunder er:

ØKONOMI: Ved å bruke renholdssoner blir det betydelig lettere å rengjøre, noe som sparer tid og reduserer den daglige vedlikeholdskostnaden. Våre kunder dokumenterer mellom 5-15% effektivitetsgevinst ved bruk av renholdssoner. - Behovet for periodisk vedlikehold er betydelig redusert hvilket også reduserer vedlikeholdskostnadene

HELSE: Renholdssoner er godkjent av Norges Astma- og Allergiforbund siden 2008 En test utført sammen med kunden, dokumenterte vi en reduksjon på 70% av støv og partikler ved å bytte fra løse leiematter til renholdssoner. Lyd og støy er redusert med 33 dB

MILJØ:Renholdssoner eliminerer behovet for transport og kjemikalier fordi de ikke kan transporteres eller vaskes industrielt. CO2 reduseres med omtrent 30 kg per brukersted. Renholdssoner AS er klimanøytrale, ISO 14001:2004 sertifisert og miljøfyrtårn bedrift. SIKKERHET: Renholdssoner innehar de høyeste brann- og røyk klassifiseringene for tekstile belegg Renholdssoner er fastmontert, slik at man unngår å snuble eller skli i inngangspartiene.

Internett

Nettside:

E-post:

Adresse

Besøksadresse:

Rudssletta 60 i, Rud

Postadresse:

Rudssletta 60 i, 1351 Rud

Telefon:

+47 02131

VÅRE PRODUKTER OG TJENESTER

  • Inngangsmatter