Norges Bygg- og Eiendomsforening NBEF

Norges Bygg- og Eiendomsforening NBEF

Besøksadresse:
Fornebuveien 37, Lysaker
Postadresse:
Postboks 73, 1325 Lysaker
Telefon:
+47 67 52 60 10
E-post:
Nettside:
Skriv ut

Norges bygg- og eiendomsforening NBEF består av 150 virksomheter spredt over hele Norge, som samlet representerer en betydelig andel av landets profesjonelle byggherre- og forvaltermiljøer. Vi har som visjon å være den foretrukne arena for kunnskapsdeling innen bærekraftig eiendomsledelse, og arrangerer en rekke medlemsmøter, kurs og seminarer for å øke kompetansen og profesjonaliteten i markedet.

NBEF er representert en i rekke styrer, råd og utvalg – og legger stor vekt på å påvirke rammebetingelsene gjennom næringspolitisk arbeid. I NBEFs strategiplan har vi definert fire satsningsområder:

– Verdiskaping for eier og bruker – Flerfaglig samhandling og digitalisering

– Livsløpsplanlegging og LCC – Bærekraftig potensial, oppgradering og utvikling av eksisterende bygg