Miljøsparing AS

Vi gjør baderommet til et grønnere sted med vannfrie urinaler, håndtørkere og grønne sertifiserte rengjøringsprodukter. Miljøsparing leverer smarte løsninger for fremtidens bygg som gir merverdi for deg, miljøet og bunnlinjen.

Toaletter er en stor kilde til avfall i alle bygg. Tørkepapir, unødvendig vannforbruk og bruk av rengjøringskjemikalier bidrar alle til å forurense og skade miljøet. Slår man sammen forbruket på alle kontorbygg, offentlige institusjoner og private hjem, blir belastningen på miljøet betydelig.

Med Miljøsparing AS, blir dine toalettanlegg et grønnere sted. Løsningene vi leverer, trenger ikke engang å være dyre eller tidkrevende å sette i verk. Teknologien har kommet og vi tilbyr en ny standard for et mer miljøvennlig toalett.

Internett

Nettside:

E-post:

Adresse

Besøksadresse:

Bergflødtveien 27, 3404 Lier

Postadresse:

Postboks 751, 3003 Drammen

Telefon:

+47 463 16 000

VÅRE PRODUKTER OG TJENESTER

  • Håndtørker

SAMARBEIDSPARTNERE

MER INFO

MER INFO

MER INFO