Devinco AS

Devinco AS er produsent av Produktene SpeedyCraft og ViaTracks. SpeedyCraft er et mobilt ordresystem for registrering av timer, materiell og sjekklister for arbeidere ute i felten. ViaTracks er en elektronisk kjørebok som tilfredsstiller skattemyndighetenes krav til dokumentasjon av yrkeskjøring. SpeedyCraft og ViaTracks tilbyr en toveis integrasjon som automatisk registrerer kjøring med servicebil på arbeidsordre.

SpeedyCraft er et mobilt ordresystem hvor feltarbeidere registrerer bruk av timer og materiell mot arbeidsordre, bestiller materiell mot grossist og fyller ut ulike skjema (NELFO, NRL, varmekabelskjema etc). Dokumentasjonsvedlegg som for eksempel bilder og kontrollskjema knyttes mot riktig ordre slik at det blir enkelt å holde oversikten over hva som er gjort mot kunde. SpeedyCraft kommer også med en egen ressursplanlegger som gir kalenderoversikt over hvem som skal på hvilke arbeidsordre til enhver tid. SpeedyCraft bidrar til å: - Redusere manuelt papirarbeid både ute i felt og inne på kontoret - Forbedre dokumentasjonen av arbeide ute i felt - Forenkle tildeling av arbeidsoppdrag til håndtverkere - Holde oversikt over hvem som arbeider på hvilke oppdrag

ViaTracks er markedets mest nøyaktige elektroniske kjørebok som automatisk registrerer alle opplysninger for å tilfredsstille skattemyndighetenes krav til dokumentasjon ved bruk av yrkesbil. ViaTracks inneholder en rekke funksjoner som bidrar til å: - Automatisk dokumentere bruk av yrkesbil overfor skattemyndighetene - Spare inn store kostnader på bilflåten - Effektivisere ressursstyringen i bedriften - Gi automatiske og oversiktlige rapporter over bilbruk i firmaet

Integrasjonen mellom SpeedyCraft og ViaTracks gir: - Full oversikt over kjøreboken i SpeedyCraft - Økt fakturering av oppmøter og bompenger - Automatisk formål med alle turer

Internett

Nettside:

E-post:

Adresse

Besøksadresse:

Falkenborgvegen 36, 7044 Trondheim

Postadresse:

Telefon:

+47 73 19 74 00

VÅRE PRODUKTER OG TJENESTER

  • Data / EDB / Programvare / Software
  • Elektronisk kjørebok