Aarsleff fundamentering og boring

• Fundamentering med boring og monteringav stålkjerner. RD-peler og ramming av RR-peler.

• Energiboring for lønnsom og miljøvennlig oppvarming og kjøling. Termisk responstest.

• Horisontalboring for gjennomføring av kabler, vann-og avløpsrør uten graving og sprenging. • Brønnboring

• Boring av KL – Mastefundamenter i Ø555mm og Ø355mm til jernbane. Boringen utføres fra jernbanevogn eller med beltegående borerigg

Internett

Nettside:

E-post:

Adresse

Besøksadresse:

Skiensvegen 720, 3830 Ulefoss

Postadresse:

Postboks 2710, 3702 Skien

Telefon:

+47 35 94 94 20 eller mobil +47 400 06 909

VÅRE PRODUKTER OG TJENESTER

  • Brønnboring - Energiboring