Inva Engineering AS

Det finnes ingen snarveier til lave energikostnader og et godt inneklima! For å lykkes med dette må hele bygget fungere som en enhet. Varme, ventilasjonssystem og automatikk må være tilpasset og justert til hverandre, for at et optimalt inneklima med et lavt energibruk skal oppnås. Dessuten må anleggets videre funksjon sikres gjennom vedlikehold av kyndige folk.

Hvor store verdier forsvinner hvert år p.g.a. manglende kontroll og forståelse for energisparing?

INVA ENGINEERING AS er et av landets ledende firma innen vannbårne energisystemer.

Internett

Nettside:

E-post:

Adresse

Besøksadresse:

Nils Hansens vei 7, 0667 Oslo

Postadresse:

Nils Hansens vei 7, 0667 Oslo

Telefon:

+47 23 17 43 00

VÅRE PRODUKTER OG TJENESTER

  • Innregulering
  • Rådgivende ingeniører - Konsulenter i Akershus Oslo
  • Rørmerking - Merking av rørledninger