TESS as - Landsomfattende

Internett

Nettside:

E-post:

Adresse

Besøksadresse:

Industrigt. 8, Frydenlund Ind.område, Lier

Postadresse:

Postboks 1540 Bedriftssenteret, 3007 Drammen

Telefon:

Tlf: 32 84 40 00

VÅRE PRODUKTER OG TJENESTER

 • Arbeidshansker
 • Arbeidsklær
 • Brannskap - Brannslangetromler - Brannslukkere
 • Hydraulikk - Hydraulikkanlegg
 • Håndverktøy
 • Lim - Limsystemer - Tape - Klebebånd
 • Rengjøringsutstyr
 • Sko
 • Slanger
 • Sveisemateriell - Sveiseutstyr
 • Verktøykasser - Verktøykofferter