Kamstrup AS

Elektroniske vannmålere, varmemålere, kjølemålere, flowmålere og elmålere.

Systemer for sentral innsamling av måledata

Internett

Nettside:

E-post:

Adresse

Besøksadresse:

Innspurten 1 A, Oslo

Postadresse:

Innspurten 1 A, 0663 Oslo

Telefon:

+47 23 37 18 80

VÅRE PRODUKTER OG TJENESTER

  • Måleinstrumenter