Essentia AS

Essentia ble etablert som et rådgivingsselskap i 2001, med spesielt fokus på kvalitet, miljø, revisjon og styringssystemer for mattrygghet og risikostyring (HACCP). Siden den gang har vi opparbeidet oss spesialkompetanse innen blant annet næringsmiddelproduksjon, fiskeoppdrett og informasjonsteknologi.

Essentia leverer rådgivning og kurs innen områdene kvalitetsledelse, matvaretrygghet, risikostyring og miljø. Vi er også godkjent som Miljøfyrtårnkonsulenter.

Essentia leverer et datasystem spesialtilpasset HACCP: VIS – systemet for kvalitet, miljø og HMS.

VIS er først og fremst et forbedringsverktøy som gjør din bedrift mer lønnsom, og kvalitetsarbeidet mer effektivt.

Internett

Nettside:

E-post:

Adresse

Besøksadresse:

Damsgårdsveien 16, 5058 Bergen

Postadresse:

Damsgårdsveien 16, 5058 Bergen

Telefon:

+47 55 96 25 80

VÅRE PRODUKTER OG TJENESTER

  • Kvalitetsledelse - Hygienekonsulenter - HACCP - Mattrygghet