ACT LOGIMARK AS

ACT LOGIMARK AS leverer merke-, sporings- og kontrolløsninger til næringsmiddelindustrien. Vi har hardware, software og kompetanse som er bygget opp siden 1990.

Internett

Nettside:

E-post:

Adresse

Besøksadresse:

Industrivegen 9, 2069 Jessheim

Postadresse:

Henrik Bullsveg 48, 2069 Jessheim

Telefon:

+47 63 94 61 00

VÅRE PRODUKTER OG TJENESTER

 • Adressering - Merking
 • Blekkstrålemerking - Blekkstråleskrivere
 • Etiketter
 • Etiketter - selvklebende
 • Etikettering - Programvare
 • Etiketteringsmaskiner
 • Laserkoding - Lasermerking - Laserkodemerking
 • Merkeutstyr for pakkemaskiner
 • Metalldetektor - Metalldetektering
 • RFID - Radio Frequency Identification , EPC - Electronic Product Code
 • Sporbarhet - Sporing - EDI
 • Strekkodeutstyr Strekkodeprintere (scannere - lesere - dekodere)
 • Vekter - Kontrollvekter
 • X-Ray - Røntgeninspeksjon
 • Ytteremballasjemerking

NEDLASTINGER

ACT Pressemelding Faremerking