Fagforbundet Seksjon Samferdsel og Teknisk

Egen faggruppe for vaktmestre, nettverk for renholdere, faggruppe for samfunnsplanlegging, bygg- og arealforvaltning og en faggruppe for Prosjektering, drift og vedlikehold som kontinuerlig jobber for å styrke yrkesgruppenes rolle og posisjon.

Du kan være medlem i Fagforbundet hvis du arbeider i offentlig sektor, i et statlig- eller interkommunalt selskap, på sykehus eller i private virksomheter.

Du er også velkommen som medlem hos oss dersom du er lærling, skoleelev eller student.

Internett

Nettside:

E-post:

Adresse

Besøksadresse:

Keysersgate 15, Oslo

Postadresse:

Postboks 7003 St. Olavs plass, 0130 Oslo

Telefon:

+47 23 06 43 22

VÅRE PRODUKTER OG TJENESTER

  • Foreninger - Organisasjoner