Den Norske Emballasjeforening (DNE)

Den Norske Emballasjeforening (DNE)

Besøksadresse:
Karenslyst allé 9, Oslo
Postadresse:
Postboks 442 Skøyen, 0213 Oslo
Telefon:
+47 22 12 17 60
E-post:
Nettside:
Skriv ut

DNE ble etablert i 1969 og har i dag ca. 200 medlemmer. DNE arbeider for å øke forståelsen for emballasjens rolle og funksjon gjennom å:

- Styrke næringslivets kompetanse i emballasjespørsmål - Være bindeledd mellom næringsliv og offentlige myndigheter i emballasjespørsmål

- Være næringslivets kompetanseorgan innen emballasje og emballering - Være pådriver for implementering av EUs emballasjedirektiv og emballasjestandarder i norsk næringsliv

- Arbeide aktivt for en bedre koordinering og nærmere samarbeid mellom norske emballasjemiljøer

 
Vis større kart