Novema Kulde AS

Internett

Nettside:

E-post:

Adresse

Besøksadresse:

Stabburveien 8, Fredrikstad

Postadresse:

Stabburveien 8, 1617 Fredrikstad

Telefon:

+47 69 36 71 90

VÅRE PRODUKTER OG TJENESTER

  • Komplette varmepumpeaggregater og kuldeaggregater
  • Tørrkjølere - Kjøletårn - Varmevekslere