GK Inneklima AS - Landsdekkende

GK er Nordens ledende totaltekniske entreprenør og servicepartner.

Vi leverer løsninger for ventilasjon, kulde/varme, byggautomasjon, rør og elektro og både nye og eksisterende bygg.

Vi leverer:

• Behovstyrt ventilasjon • Boligventilasjon • Varmepumper• Kjølemaskiner • Ammoniakkanlegg • Fryselager • Byggautomasjon• Sentralt driftsanlegg • Energiovervåking

Internett

Nettside:

E-post:

E-post 2:

Adresse

Besøksadresse:

Ryenstubben 12, 0679 Oslo

Postadresse:

Postboks 70 Bryn, 0611 Oslo

Telefon:

+47 22 97 47 00

VÅRE PRODUKTER OG TJENESTER

  • Behovsstyrt ventilasjon
  • ENØK-tiltak - Energimerking av bygg - EPC Energisparekontrakt
  • Energistyringssystem - Energioppfølgingssystem - EOS - Sentral Driftskontroll - SD-anlegg
  • Kuldeanlegg - Kjøleanlegg
  • Rehabilitering av bygg - Totalentreprenør
  • Rehabilitering og service av ventilasjonsanlegg - Ventilasjonsrens - Kanalrens
  • Varmepumper