Fagforbundet Seksjon Samferdsel og Teknisk

Fagforbundet Seksjon Samferdsel og Teknisk

Besøksadresse:
Keysersgate 15, Oslo
Postadresse:
Postboks 7003 St. Olavs plass, 0130 Oslo
Telefon:
+47 23 06 43 22
E-post:
Nettside:
Skriv ut

Egen faggruppe for vaktmestre, nettverk for renholdere, faggruppe for samfunnsplanlegging, bygg- og arealforvaltning og en faggruppe for Prosjektering, drift og vedlikehold som kontinuerlig jobber for å styrke yrkesgruppenes rolle og posisjon.

Du kan være medlem i Fagforbundet hvis du arbeider i offentlig sektor, i et statlig- eller interkommunalt selskap, på sykehus eller i private virksomheter.

Du er også velkommen som medlem hos oss dersom du er lærling, skoleelev eller student.